Skip to content

Strategisk plan 2022 - 2024 Et grenseløst miljøsamarbeid

Miljøselskapet som begeistrer

Med åtte kommuner på eiersiden har HRS etablert seg som et av de ledende avfallsselskapene i nord.

Vi utfører og leverer daglige tjenester til eierkommunenes over 60.000 innbyggere til selvkost. Samtidig har vi vokst til å bli en betydelig aktør på næringsmarkedet, med en solid markedsandel.

Vårt hovedområde er i aksen Harstad/Narvik. Vår geografiske plassering og alle vi som bor her, er vår styrke og egenart, men utgjør ingen begrensning. Formålet vårt er å gi alt for å skape grønne fremtidsbølger, i stadig større grad og utstrekning.

Vi legger med dette frem ny offentlig Strategisk Plan for perioden 2022 – 2024

Om HRS

Vår visjon:

Grenseløst miljøsamarbeid

Vårt formål:

Vi gir alt for å skape grønne framtidsbølger

Våre verdier:

Frampå / Begeistrende / Stolt / Pålitelig

Vår posisjon:

Miljøselskapet som begeistrer

Vårt slagord:

Tusen takk for at du bryr deg

Prioriterte strategiske
fokusområder 2022 - 2024

«Vi kaller dette grønne framtidsbølger»

Humlix er vår nye maskot – og har allerede rukket å bli mega-populær blant regionens barn. Med Humlix på laget snakker vi nå med hele vår befolkning. Vi ønsker å ha en aktiv nøkkelrolle i regionens reise inn i det grønne skiftet.

Gjennom kompetanse, dialog og samarbeid skal HRS skape positive ringvirkninger som varer.

Bærekraftsmål

HRS har inngått medlemskap i Klimapartnere og er i gang med å peke ut og konkretisere de bærekraftmålene som har mest betydning for vår virksomhet. Det handler om å systematisere jobben vi allerede gjør. Og det handler om å tenke nytt og å sette seg mål som er både realistiske og ambisiøse.

Vi jobber i dag særlig med bærekraftsmål nummer 12, «Ansvarlig forbruk og produksjon». Men for oss er det summen av avtrykket sosialt, økonomisk og for miljøet som er det viktigste.

For å lykkes må vi legge til grunn at bærekraftsarbeid og kommunikasjon skjer i skjæringspunktet mellom det som er viktig for kundene, det som er viktig for virksomheten og det som er viktig for samfunnet.

Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

Nøkkeltall

330 mill Omsetning

100 000 Antall tonn avfall

8 Eierkommuner

60.000 Antall innbygger

125 Antall ansatte

Med et ekte og oppriktig eierskap til samfunnsoppdraget vårt, har vi en lang og innholdsrik historie og en enda mer spennende fremtid.

Målet vårt er å bidra så det monner til grønn omstilling i vår region. Vi skal gi alt. På vegne av og på lag med alle sammen her i nord.

Takk for at du bryr deg!

Les mer om HRS