Skip to content

Digitalisering og automatisering

HRS er i gang med å legge om til en forretningsmodell hvor vi mer konsekvent bruker digitale verktøy og trekker ut fordelene disse gir for beslutninger og driftsoptimalisering.

Vår tjenesteplanlegging, kundeoppfølging og forretningsutvikling må bygge på moderne teknologi for å være konkurransedyktig i tiden fremover. I takt med utviklingen i samfunnet og kundekrav, vil kompleksiteten i all vår logistikk og avfallsbehandling medføre et økende behov for riktige datasystemer i hele organisasjonen.

HRS vil:

  • Vi foretar en digital omstillings- og endringsstrategi
  • Vi implementerer et nytt overordnet ressursstyringssystem
  • Vi innfører og utnytter løsninger for bruk av sensorteknologi, utveksling og sammenstilling av maskin- og driftsdata