Skip to content

Samfunnsansvar og verdi for eiere og innbyggere

HRS utfører samfunnskritiske tjenestefunksjoner og står i front når det gjelder sirkulær økonomi og ivaretakelsen av fornybare avfallsressurser. HRS tar samfunnsoppdraget alvorlig og vår rolle blir stadig viktigere.

Vi er forpliktet til å kontinuerlig jobbe for å finne gode løsninger og bidra til grønn verdiskapning og bærekraftig utvikling.

HRS har som ambisjon å være en enda mer åpen og proaktiv fagressurs og utviklingspartner på alt som omhandler avfall og gjenvinning, i tett fellesskap med kommunene, innbyggerne og lokalt næringsliv.

HRS vil:

  • Vi skal hjelpe våre eiere med å nå sine miljø- og klima-mål
  • Vi skal tilrettelegge for grønn samfunns- og næringsutvikling
  • Vi forsterker vår kommunikasjon, formidling og tilstedeværelse. Åpenhet bygger tillit og sammen skaper vi resultater.