Skip to content

Kvalitet, miljø og HMS inkludert i alt vi gjør, alltid

HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001 ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø. Vårt virksomhetsfelt tilsier at avfalls- og tjenestekvalitet, samt miljøhensyn hele tiden er noe vi har fokus på. Aktiviteten vi utfører er strengt lovregulert og underlagt inspeksjoner, tilsyn og revisjoner, hvor det jevnlig kontrolleres om vi er i overenstemmelse med gjeldende konsesjoner og tillatelser.

HRS skal være en trygg og sikker arbeidsplass for alle medarbeidere, besøkende og for våre omgivelser.

HRS vil:

  • Vi synliggjør vår prestasjon på en bedre og mer tilgjengelig måte i form av publisert statistikk, trender og klimaregnskap
  • Vi minsker bruk av fossilt drivstoff via elektrifisering
  • Vi forsterker jobbnærvær og redusere fravær og skadetilfeller