Skip to content

Miljøvennlig og bærekraftig ressursutnyttelse

HRS + avfall = sant. Vi ser daglig det kritiske behovet det er i å kunne håndtere og benytte avfall som ressurser og nye resirkulerte råvarer til ny fornybar produksjon. Hele forretningsmodellen til HRS betinger et aktivt forhold og bevissthet omkring mekanismene og verdikjedene i avfallsbransjen for å finne riktige løsninger.

HRS bidrar til å gjøre avfall om til potensial, samtidig som befolkningen skal være trygge på at vi forsvarlig overholder regelverk. Det gir stolthet rundt vår felles miljøinnsats.

Målet er et grønt og ryddig Hålogaland med bolyst, flere miljøarbeidsplasser, ringvirkninger og muligheter.

HRS vil:

  • Vi skal gjøre tiltak for å oppfylle nasjonale krav og målsettinger for økt andel materialgjenvinning og for å oppnå̊ bedre avfallskvalitet.
  • Vi sørger for lokal kortreist ressursutnyttelse der det er mulig.
  • Vi bidrar til at det blir etablert et regionalt anlegg for biogass.