Skip to content

Om HRS

Hålogaland Ressursselskap er eid av åtte lokale kommuner, og har etablert seg som et av de ledende avfallsselskapene i nord. Vi leverer daglig tjenester til våre 60.000 innbyggere, samtidig som vi har vokst til å bli en betydelig aktør på bedriftsmarkedet.

Vår visjon er «grenseløst miljøsamarbeid». Vårt formål er å gi alt for å skape grønne fremtidsbølger. Vi skal være frempå, begeistrende, pålitelige og stolte – og ønsker å ta posisjonen som «miljøselskapet som begeistrer».

Hålogaland Ressursselskap IKS er et stolt avfalls- og gjenvinningsselskap med en lang innholdsrik historie og en enda mer spennende framtid. Vi opererer i kjerneområdet av verdens vakreste landsdel og har et ekte og oppriktig eierskap til vårt samfunnsoppdrag. Vi skal fremover videreutvikle og forsterke vår miljøinnsats og vårt bidrag til grønn omstilling i regionen, alltid med tanke på kundebehov og med bærekraft som fremste driver.

Nye HRS skal profesjonaliseres ytterligere som en foretrukket og kompetent industrivirksomhet i alle ledd, til det beste for våre eierkommuner, våre kunder, våre ansatte og vår felles natur.

Vi skal gi alt, på vegne av og på lag med alle sammen her i nord. HRS IKS legger med dette frem ny Strategisk Plan (STP) for perioden 2022 – 2024. Strategiplanen er behandlet av konsernstyret og lagt frem for godkjenning av representantskapet i møte 24. november. Strategiplanen angir overordnet hovedkurs og veivalg for de neste årene. Med utgangspunkt i STP vil de enkelte datterselskapene utarbeide mer detaljerte strategiplaner, målsettinger og årlige handlingsplaner pr. driftsområder.

Eirik Johansen
Adm. Direktør