Skip to content

Industrialisering og modernisering

HRS har i takt med utviklingen i avfallsbransjen omstilt seg fra å være et tradisjonelt avfallsselskap til å i stadig større grad være en ledende miljøaktør i Nord-Norge, med en betydelig andel næringsvirksomhet. Gode offentlige tjenester kombinert med konkurransekraft når det gjelder næringsavfall forutsetter høy kompetanse og endringsvilje.

Nye HRS skal fremover ta spranget til å være en enda tydeligere og mer profesjonell miljøindustri. Dette gjøres med industrielt tankesett og operativ evne, og med mer modernisert infrastruktur for bedre tilpasset og effektivisert produksjon og avfallsprosessering på alle driftsområder i konsernet.

HRS vil:

  • Vi retter opp vedlikeholdsetterslep og investere i nødvendig infrastruktur og anleggsfasiliteter samt nytt driftsutstyr
  • Vi innfører industriell beste-praksis for rutiner og prosessflyt
  • Vi tilbyr brukerne et mer velfungerende tjenestetilbud som gir gode kundeopplevelser og bedre sorteringskvalitet